torsdag 16 december 2010

Jag mobbar inte

Författaren Lisbeth Pipping som har skrivit boken Jag mobbar inte har själv blivit mobbad under nio år i skolan. Den här boken är en viktig faktabok för alla barn som på något sätt kommit i kontakt med mobbing. I boken berättar Lisbeth om hur den som blir mobbad förstörs innifrån och hur hemskt och svårt det är att gå till skolan när man är utsatt. Att ständigt behöva ha ont i magen och bekymra sig för att bli lämnad utanför. Men också om hur svårt det är efter att mobbingen slutat. De flesta som blir mobbade får sitt självförtroende förstört och har svårt att komma igen.

Många elever får berätta sina historier om hur de blivit mobbade eller mobbat själva och hur svårt det varit att få ett slut på allt det hemska. Alla vill vi väl att det ska vara bra i skolan och det här är en bok som alla barn framför allt de som fungerar som kamratstödjare borde bläddra i!

Det är ofta en slump vem som blir mobbad och beror inte på personen även om man ofta luras att tro det. Men mobbing är faktiskt ett brott och det är viktigt att veta! Det finns så mycket man kan göra för att hjälpa. Vägra acceptera mobbing i din närhet, säg ifrån direkt och prata med någon vuxen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar